Monthly Archives: September 2019

Con Mực Thông Minh

Thực ra nó không phải là con. Phải gọi nó là cái mới đứng. Đó là cái máy hút bụi tự động tôi mua nhân có khuyến mãi lớn vào ngày Amazon Prime. Cách đây cũng phải gần 20 năm … Continue reading

Posted in Tuyet Van | Tagged , , | Leave a comment