Monthly Archives: November 2017

Thanksgiving 2017

Let our lives be full of both thanks and giving. Vậy đó, cái blog này đã lên được một năm rồi. Đủ để làm một dấu ấn nhỏ cho mình. Nhớ mùa lễ Tạ Ơn năm ngoái tôi ngồi mày … Continue reading

Posted in Tuyet Van | 3 Comments