Monthly Archives: May 2020

Một Ngày Không Có Điện

Từ ngày bị dịch Covid-19 tôi được hãng cho về nhà làm việc phù hợp với điều luật “shelter in place”, an vị tại gia. Công việc tôi làm hoàn toàn lệ thuộc vào hệ thống mạng nên cũng dễ … Continue reading

Posted in Tuyet Van | Leave a comment