Monthly Archives: November 2016

Một Ngày Rất Chậm

Chưa có mùa Thanksgiving nào mà tôi cảm thấy relax như năm nay. Thường thì hằng năm chúng tôi ăn hai lần gà tây. Một là ăn buổi trưa ở nhà với tất cả người thân bên gia đình tôi. … Continue reading

Posted in Tuyet Van | 1 Comment

My first blog

This is the excerpt for your very first post. Continue reading

Posted in Tuyet Van | Leave a comment