Monthly Archives: May 2017

Daisy Edgerton

Daisy Edgerton là một trong những người ở nhà thờ đã bảo trợ gia đình tôi. Bà thường đến thăm hỏi chúng tôi. Cái tình cảm nhân loại từ lúc đầu đã trở thành một tình bạn lâu dài. Daisy … Continue reading

Posted in Tuyet Van | Leave a comment