Monthly Archives: March 2017

Tôi Tập Yoga

Má tôi đau đã một tuần nầy. Buồn và lo quá. Cũng may là ba chị em tôi ở gần nên chúng tôi có thể thay phiên nhau để lo cho má tôi. Hôm nay bà chị em tôi đưa … Continue reading

Posted in Tuyet Van | Leave a comment

Giờ Lunch của Đàn Bà

Bạn có thấy mình trong bài này không? Đi đâu tôi cũng nghe nói làm đàn bà khổ lắm. Coi trên talk show của Oprah cũng nói đàn bà làm việc rất nhiều. Nói chuyện với co-works Mỹ và Mễ … Continue reading

Posted in Tuyet Van | Leave a comment

Ở Tuổi Sáu Mươi

Năm ngoái khi bước tới tuổi sáu mươi tôi có viết một bài nói về những suy nghĩ của mình về lứa tuổi về già này. Thật ra, đối với tôi, sáu mươi là một cuộc hành trình mới. Mời … Continue reading

Posted in Tuyet Van | Leave a comment