Monthly Archives: September 2020

For Whom the Bell Tolls/ Chuông Gọi Hồn Ai

Thứ Ba, 09/22, Hoa Kỳ đã có trên 200,00 người chết vì dịch bệnh Covid-19. Chuông đổ dài buồn bãVang từng hồi ngân vangHai trăm ngàn người đãXui tay biệt cõi trần Chuông gọi hồn người chếtChuông gọi hồn người … Continue reading

Posted in Tuyet Van | Tagged | Leave a comment