Monthly Archives: March 2020

Tình Yêu Trong Thời Đại Dịch

Hayley Munguia-Orange County Register, Tuyết Vân phỏng dịch  Đám cưới của họ lúc đầu tính có 98 người khách ở Long Beach Museum of Art, sau giảm xuống 80 người, sau nữa còn 50, cuối cùng chỉ có bảy người … Continue reading

Posted in Tuyet Van | Tagged , , | Leave a comment

Chống Dịch Bằng Trái Tim

Ảnh Nguồn: Bên vách Đá. Hoàng Phước. Giữ Chút Gì Cho Huế. Không ai chống dịch bằng trái tim. Người ta chống dịch bằng vaccine, thử bệnh, và cách ly. Gần hai tháng nay dich COVID-19 chế ngự đời sống … Continue reading

Posted in Tuyet Van | 1 Comment