Monthly Archives: May 2021

Hiền Mẫu

Mẹ như vầng trăng sángSoi dịu bóng đời conMẹ bảo bọc chăm nomNuôi con ngày khôn lớnMẹ như tia nắng sớmCho con có ngày maiMang nặng ở hai vaiMẹ đường dài lo gánhMẹ chính là đôi cánhCho con được bay … Continue reading

Posted in Tuyet Van | Tagged , , | Leave a comment

Chỉ Một Mẹ Thôi

Dịch từ bài thơ Only One Mother của George Cooper Có hàng trăm vì sao lấp lánh  Có hàng trăm võ sò nằm phơiCó hàng trăm cánh chim đang hótCó hàng trăm giọt sương vừa rơiCó hàng trăm con ong hút … Continue reading

Posted in Tuyet Van | Tagged | Leave a comment

Love Story

Chuyển dịch từ LA Times, Hailey Branson-Potts, 04/28/21 Họ gặp và yêu nhau sau đệ nhị thế chiến và sau khi trại tập trung của người Nhật được giải tán, ở cái tuổi 98, Louis Moore xuất bản tập hồi … Continue reading

Posted in Tuyet Van | Tagged , | Leave a comment