Daily Archives: 12/31/2016

Dọn Dẹp

Tôi đang nghĩ đến cái gì sẽ là New Year resolution cho năm 2017 của mình đây thì cô em họ tôi có đề nghị một điều rất thích thú. Đó là hãy nghĩ và thực hiện nhiều hơn những … Continue reading

Posted in Tuyet Van | 1 Comment