Daily Archives: 03/12/2017

Giờ Lunch của Đàn Bà

Bạn có thấy mình trong bài này không? Đi đâu tôi cũng nghe nói làm đàn bà khổ lắm. Coi trên talk show của Oprah cũng nói đàn bà làm việc rất nhiều. Nói chuyện với co-works Mỹ và Mễ … Continue reading

Posted in Tuyet Van | Leave a comment