For Whom the Bell Tolls/ Chuông Gọi Hồn Ai

Picture downloaded from Jooinn.com

Thứ Ba, 09/22, Hoa Kỳ đã có trên 200,00 người chết vì dịch bệnh Covid-19.

Chuông đổ dài buồn bã
Vang từng hồi ngân vang
Hai trăm ngàn người đã
Xui tay biệt cõi trần

Chuông gọi hồn người chết
Chuông gọi hồn người dương
Chuông đổ hồi vĩnh biệt
Người khóc người tiếc thương

Người ra đi vội vã
Chưa kịp sống cuộc đời
Người ra đi nghiệt ngã
Trong căn phòng đơn côi
Người ra đi buồn bã
Xa rồi những cuộc chơi
Đưa người qua bến mới
Chuông thúc đổ hồn tôi.

Tuyết Vân

This entry was posted in Tuyet Van and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s