Tag Archives: Nellie

Love Story

Chuyển dịch từ LA Times, Hailey Branson-Potts, 04/28/21 Họ gặp và yêu nhau sau đệ nhị thế chiến và sau khi trại tập trung của người Nhật được giải tán, ở cái tuổi 98, Louis Moore xuất bản tập hồi … Continue reading

Posted in Tuyet Van | Tagged , | Leave a comment