Tag Archives: Tet

Tháng Giêng Ăn Tết Ở Nhà

Dân gian ta có câu “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”, nói lên đời sống người dân trong nông nghiệp khi các vụ mùa đã xong, năm đã hết, gia đình chuẩn bị ăn Tết, hưởng thụ những ngày nghỉ … Continue reading

Posted in Tuyet Van | Tagged , | Leave a comment