Tag Archives: Tuyet Van

Tình Yêu Trong Thời Đại Dịch

Hayley Munguia-Orange County Register, Tuyết Vân phỏng dịch  Đám cưới của họ lúc đầu tính có 98 người khách ở Long Beach Museum of Art, sau giảm xuống 80 người, sau nữa còn 50, cuối cùng chỉ có bảy người … Continue reading

Posted in Tuyet Van | Tagged , , | Leave a comment