My first blog

Mượn trang web này để liên lạc, trao đổi với bạn bè xưa và nay.

Hôm nay Thanksgiving 2016 – Có rất nhiều điều để tạ ơn trong năm nay. Gia đình, sức khỏe, công việc làm và bạn bè xa gần… Ước mong mọi người đều có sự bình an trong cuộc sống.

Tuyết Vân

This entry was posted in Tuyet Van. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s