Daily Archives: 01/16/2017

Đoạn Cuối

Hôm qua chúng tôi đi thăm mợ Sáu. Mợ Sáu nằm nhà thương đã 5 ngày. Mợ Sáu là chị dâu của má tôi. Cậu mất ở Việt Nam đã lâu. Má tôi thứ Bảy. Chị dâu em chồng thân … Continue reading

Posted in Tuyet Van | Leave a comment