Daily Archives: 01/21/2017

Inauguration

Hôm qua Thứ Sáu là ngày nhậm chức Tổng Thống của President Donald Trump. Vào hãng xong tôi vội text chị tôi nhắc chị mở TV. Má tôi rất thích coi những chương trình đặc biệt như thế nầy. Đây … Continue reading

Posted in Tuyet Van | Leave a comment