Daily Archives: 06/11/2020

Class of 2020

Những cái text cứ đưa qua lại liên tục báo tin nhau các đài TV sẽ đăng hình học sinh lớp 12, vinh danh năm học cuối cùng của học sinh Trung Học. Học khu vẫn chưa quyết định có … Continue reading

Posted in Tuyet Van | 1 Comment