Daily Archives: 06/07/2020

Bà Đi Rồi

Sáng nay không có period zero, giờ học thứ nhất, nên Hugh dạy trễ. Tối qua cũng thức quá khuya để làm cho xong homework. Khi nhìn xuống phone, Hugh thấy bản tin của Tanya. Bác sĩ cho Bà dùng … Continue reading

Posted in Tuyet Van | Tagged | 1 Comment