Chỉ Một Mẹ Thôi

Corona Del Mar Beach

Dịch từ bài thơ Only One Mother của George Cooper

Có hàng trăm vì sao lấp lánh  
Có hàng trăm võ sò nằm phơi
Có hàng trăm cánh chim đang hót
Có hàng trăm giọt sương vừa rơi
Có hàng trăm con ong hút mật
Có hàng trăm cánh bướm lượn bay
Có hàng trăm đóa hoa khoe sắc
Có hàng trăm cung bậc chơi vơi
Có hàng trăm và hàng trăm nữa…
Nhưng thế giới này, Chỉ Một Mẹ Thôi.

Tuyết Vân

This entry was posted in Tuyet Van and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s